Politica de Confidențialitate a Informațiilor și a Datelor Personale ale Utilizatorului

Prezenta Politică de Confdențialitate a Datelor Personale se aplică tuturor informațiilor pe care magazinul online Tehnomag, situat pe domeniul Tehnomag.md, le poate obține despre utilizator în timpul utilizării site-ului magazinului online.

1. Dispoziții Generale

1.1. Prin utilizarea site-ului magazinului online Tehnomag.md, utilizatorul își exprimă acordul complet cu prevederile politicii de confdențialitate și cu condițiile de prelucrare a datelor personale.

1.2. Dacă utilizatorul nu este de acord cu toate sau cu anumitele condiții expuse în politica de confdențialitate, el trebuie să înceteze să utilizeze serviciile magazinului online.

1.3. Administrația nu verifcă veridicitatea datelor personale furnizate de utilizator.

2. Obiectul Politicii de Confdențialitate

2.1. Prezenta Politică de Confdențialitate stabilește obligațiile magazinului online Tehnomag privind nedeclararea și asigurarea protecției datelor personale, pe care utilizatorul le furnizează la înregistrarea pe site-ul magazinului online sau la plasarea unei comenzi pentru achiziționarea unui produs.

2.2. Datele personale, permise pentru procesare în cadrul prezentei politici de confdențialitate, sunt furnizate de utilizator prin completarea formularului de înregistrare pe site-ul Tehnomag.md în secțiunea de înregistrare sau la plasarea unei comenzi și includ următoarele informații:

2.2.1. Numele și prenumele;

2.2.2. Numărul de telefon de contact; 

2.2.3. Adresa de email;

2.2.4. Adresa de livrare a produsului;

2.2.5. Alte informații necesare pentru furnizarea serviciilor sau vânzarea produselor utilizatorilor.

2.3. Magazinul online protejează datele care sunt transmise automat în timpul vizionării blocurilor publicitare și în timpul vizitării paginilor pe care este instalat un script statistic al sistemului (pixel).

2.4. Dezactivarea cookie-urilor poate duce la imposibilitatea accesului la părți ale site-ului magazinului online care necesită autentifcare.

2.5. Orice informație personală, care nu este menționată mai sus (istoricul achizițiilor, browserele și sistemele de operare utilizate etc.), este supusă stocării și nedeclarării, cu excepția cazurilor prevăzute în pct. 4.2. și 4.3. ale prezentei Politici de Confdențialitate.

3. Scopurile Colectării Informațiilor Personale ale Utilizatorului

3.1. Datele personale ale utilizatorului magazinului online Tehnomag pot f utilizate în scopuri:

3.1.1. De identifcare a utilizatorului înregistrat pe site-ul magazinului online, pentru a plasa o comandă.

3.1.2. De a furniza utilizatorului acces la resurse personalizate ale site-ului magazinului online.

3.1.3. De a stabili un canal de comunicare cu utilizatorul, inclusiv trimiterea de notifcări, cereri referitoare la utilizarea site-ului magazinului online, furnizarea de servicii, procesarea cererilor și a solicitărilor utilizatorului.

3.1.4. De a determina locația utilizatorului pentru a asigura securitatea și a preveni fraudarea.

3.1.5. De a confrma autenticitatea și integritatea datelor personale furnizate de utilizator.

3.2.1. De a notifca utilizatorul site-ului magazinului online cu privire la starea comenzii;

3.2.2. De a furniza utilizatorului, cu acordul său, actualizări ale produselor, oferte speciale, informații despre prețuri, buletine informative și alte informații deținute de magazinul online Tehnomag.

4. Metode și Termene de Procesare a Informațiilor Personale

4.1. Prelucrarea datelor personale ale utilizatorului se efectuează fără limitare de timp, prin orice mijloace legale.

4.2. Utilizatorul este de acord că magazinul online Tehnomag are dreptul să transmită datele personale către terți, în special către serviciile de curierat, exclusiv în scopul executării și livrării comenzii plasate de utilizator pe site-ul Tehnomag.md.

4.3. Datele personale ale utilizatorului pot f furnizate autorităților publice ale Republicii Moldova numai pe baza și în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

4.4. Magazinul online Tehnomag ia măsuri organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja informațiile personale ale utilizatorului împotriva accesului neautorizat sau accidental, distrugerii, modifcării, blocării, copierii, distribuirii și a altor acțiuni ilegale ale terților.

5. Obligațiile Părților

5.1. Utilizatorul este de acord să furnizeze informații veridice despre datele sale personale, care ar putea f necesare pentru furnizarea serviciilor de către magazinul online;

5.1.2. Să actualizeze și să completeze informațiile furnizate cu privire la datele sale personale în cazul în care aceste informații se modifcă.

5.2. Administrația magazinului online Tehnomag se angajează:

5.2.1. Să ia toate măsurile posibile pentru a asigura și a păstra confdențialitatea informațiilor personale (datelor) furnizate de utilizator;

5.2.2. Să șteargă datele personale ale utilizatorului imediat după primirea solicitării sau cererii de ștergere de la acesta la adresa de email: [email protected].

6.Răspunderea Părților

6.1. Dacă magazinul online Tehnomag nu își îndeplinește obligațiile asumate, acesta poartă răspunderea pentru compensarea prejudiciului cauzat utilizatorului în legătură cu utilizarea ilegală a datelor personale ale acestuia.

6.2. În cazul pierderii sau divulgării datelor personale confdențiale ale utilizatorului, magazinul online Tehnomag nu își asumă răspunderea în cazul în care aceste date:

6.2.1. Au devenit publice anterior;

6.2.2. Au fost obținute de la terți înainte ca acestea să fe obținute de reprezentanții magazinului online Tehnomag.

7. Dispoziții Suplimentare

7.1. Magazinul online Tehnomag își rezervă dreptul de a modifca prevederile prezentei politici de confdențialitate fără a obține acordul utilizatorului.

7.2. Noua politică de confdențialitate intră în vigoare numai de la momentul publicării acesteia pe site-ul Tehnomag.md.